Dziś przypada 101. Rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Dla naszego miasta, 27 grudnia jest również ważną datą. W tym dniu, 100 lat temu (27 grudnia 1919 roku) pierwszy wojewoda poznański (mianowany 16 października 1919 roku) Witold Celichowski potwierdził nominację Pana Lucjana Trochowskiego na pierwszego, po odzyskaniu niepodległości, burmistrza Czempinia. Zasłużył się On dla naszego miasta – stworzeniem lokalnej podstawy administracji , wyeliminował z urzędów język niemiecki, przygotował nowe kadry, pozostał burmistrzem do 1931 roku.

Lucjan Trochwski, urodzony 22 stycznia 1880 roku w Poznaniu. Rodzice Władysław (murarz) i Józefa z.d. Czerniejewska. Ożeniony 26 września 1922 r. w Poznaniu z Władysławą z.d. Dziurkiewicz. Z małżeństwa urodziło się dwóch synów: Ireneusz (1 lipca 1923 r.) oraz Marceli (29 września 1924 r.). Po zakończeniu kadencji burmistrza Lucjan osiadł w Czempiniu jako emerytowany burmistrz. Wywieziony z rodziną 1940 roku do Generalnej Guberni, wsi Tempoczów-Kolonia. Zmarł 1940 – 42 ? roku pochowany na cmentarzu w Skalbmierzu. Jego symboliczny grób znajduję się w Poznaniu na cmentarzu Junikowskim.